Forskningen omfattar data från 400 kvinnor som från 47-årsåldern har följts i mer än tre decennier med mätningar av skelettets bentäthet och frakturfrekvens.

Resultaten presenteras i en avhandling av Läkaren och forskaren Ola Svejme vid Lunds universitet

Förutom att risken för benskörhet fortsätter upp i hög ålder följer också den ökade risken för frakturer med upp i de högsta åldrarna, liksom risken för en tidig död, skriver Vetenskap & Hälsa.

Ett tidigt klimakterium behöver dock inte vara grundorsaken. Fördjupade studier visade att det kan vara bakomliggande omständigheter som orsakar både tidig menopaus och ökad dödlighet.

I sin avhandling visar Ola Svejme att fysisk aktivitet kan motverka den med åldern avtagande bentätheten.