Från första oktober blir utfallet 4,6 procent som fördelas individuellt. Den första januari nästa år får alla medlemmar ett generellt  nivåhöjande påslag med 500 kronor.

I januari 2015 kommer nästa generella nivåhöjande påslag till sjuksköterskor och motsvarande i patientnära arbete. Då får alla grundutbildade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker 500 kronor till.

Samtidigt får första linjens chefer, vissa biträdande chefer och specialistutbildade sjuksköterskor ett generellt påslag på 750 kronor. Beroende på hur satsningen slår och det ekonomiska läget i landstinget kan ett tredje steg för att höja grundlönerna blir aktuellt i januari 2016.

– Som fackförbund har man förstås alltid en strävan att vilja få mer, men vi är nöjda med det vi har fått denna gång och är glada att vi fått en bra lösning, säger Kerstin Erlandsson, Vårdförbundets ordförande i Dalarna.