Västernorrlands läns landsting har problem med att behålla sina sjuksköterskor. Bekymren på akuten i Sundsvall är kända sedan länge. Nu larmar Vårdförbundet för att situationen har eskalerat.

– Vi har länge haft stora problem med avhopp från akuten i Sundsvall. Det vi nu börjar se att andra avdelningar tar efter. Detta sker samtidigt som antalet sökande till de lediga tjänsterna är minimala och det saknas hela 40 vikarier inför sommaren. Det håller inte längre, säger Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundet i Västernorrland.

Började redan 2008

Upprinnelsen till försämringarna härstammar enligt Vårdförbundet i de rationaliseringar som genomfördes 2008 då konsultföretaget Mantec hyrdes in för att dra igång ett omfattande förändringsarbete. Det resulterade i uppsägningar av undersköterskor samt pressade scheman för landstingets sjuksköterskor.

På Örnsköldsvik sjukhus har omstruktureringarna slagit som hårdast. Det anser Therese Näslund, förtroendevald på sjukhusets avdelning medicin 1. Förklaringen är den tajta schemaläggningen som hängt med sedan Mantec klev på.

Tuffa scheman knäcker personalen

– Vi arbetar ofta nattpass fredag, lördag och söndag. Veckan därpå jobbar man kväll på tisdagen och dag på onsdagen. Man går som i en dimma hela tiden, säger hon.

Enligt uppgifter till Vårdfokus ska omkring 40 procent av avdelningens cirka 45 medarbetare slutat eller bytt bana de senaste två åren. På sjukhusets intensivvårdsavdelning ser det inte bättre ut. Det senaste halvåret har åtta sjuksköterskor sagt upp sig med direkt hänvisning till arbetstidsmodellerna.

– Flera har kommit till en punkt där man inte tycker att det är värt det längre, säger Therese Näslund.

"Ingen massflykt"

Från landstingets sida har man som på så många andra håll i landet försökt att lösa det mest akuta läget med bonusar för att få personalen att lägga om sin semester. Men att det skulle vara tal om någon generell sjuksköterskeflykt, det förnekas bestämt

– Vi kommer att träffa Vårdförbundets representanter från alla våra sjukhus och diskutera frågan. Men det är absolut inte tal om någon massflykt. Vi har naturligtvis en personalomsättning, men det är inget nytt, säger Lena Thelin, HR-chef för Västernorrlands läns landsting.

Höjd ingångslön ingen lösning

På frågan om landstinget jobbar aktivt med att förändra lönestrukturen för att locka till sig sjuksköterskor, likt initiativen i till exempel Sörmland eller Örebro, svarar Lena Thelin att det det är ett ständigt pågående arbete.

– Vi är mitt inne i en sådan översyn nu. Men att de nyexaminerade vill ha en annan ingångslön än vad vi kan erbjuda är en annan sak. Vi vill ha en lönespridning där det ska finnas möjligheter att stiga i lön längs vägen.