Förra året anmäldes totalt 7 225 nya fall av tarmbakterier med ESBL till Smittskyddsinstitutet, SMI, visar färska siffror. Det innebär en ökning med 28 procent på ett år.

Av dem var visserligen bara 21 fall tarmbakterier med ESBL-CARBA, men eftersom det inte finns några antibiotika som hjälper vid svåra infektioner med denna bakterievariant skulle det få allvarliga konsekvenser om den fick fäste i den svenska sjukvården.

SMI:s rekommendation att patienter med tarmbakterier ESBL-CARBA vårdas på enkelrum och i möjligaste mån särskilt avdelad personal för att förhindra spridning bygger på internationella studier och erfarenheter.

Rapporten från SMI påpekar att misstanke om att en patient bär på ESBL eller ESBL-CARBA aldrig får hindra eller försena det medicinska omhändertagandet.