Forskarna tror att samma sak gäller för människor.

Mössens cirkadiska rytm på 24 timmar har kartlagts av forskare vid Salk-institutet i Kalifornien. De har också funnit mekanismerna bakom dygnsrytmen, molekyler som signalerar när håret ska växa och när det ska reparera skador.

När de sedan gav mössen strålbehandling fann de att mössen tappade 85 procent av sitt hår om de fick strålningen på morgonen mot endast 17 procent om de strålades på kvällen.

Forskarna kan inte säga att resultaten går att översätta till människa direkt eftersom man ännu inte har gjort några sådana studier. Däremot står det helt klart att organ och vävnader har sin egen cirkadiska rytm som kan användas för att maximera effekten av en behandling och minimera skadorna.

Kroppen har olika biologiska klockor överallt som styr tillväxt och återhämtning, enligt Satchidananda Panda, en av de ledande forskarna i projektet vid Salk-institutet. Det har sannolikt stor betydelse för hur inte bara strålning, utan även annan medicinering, verkar.