Enligt nyhetsbyrån TT har därmed totalt minst 14 människor dött av viruset som fått namnet Human Coronavirus-Erasmus Medical Center, HCoV-EMC.

Det första fallet upptäcktes i Saudiarabien sommaren 2012. Det är där samt i Jordanien och Storbritannien som patienter har avlidit av den nyupptäckta coronavarianten.

I mars rapporterades totalt nio människor ha dött av viruset, som tros komma från fladdermöss. Det beskrivs som väl anpassat till människor och sägs smitta lika lätt som en vanlig förkylning.

Viruset är nära besläktat med sars, svår akut respiratorisk sjukdom, som för cirka tio år sedan spreds i Sydostasien och tog närmare 800 människors liv.

Med anledning av det nya coronaviruset har WHO uppmanat till skärpt uppmärksamhet när det gäller patienter med svåra lunginflammationer, särskilt personer som vistats på Arabiska halvön.

Smittskyddsinstitutet har metoder för att diagnosticera det nya viruset och Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer för hur misstänkta fall ska hanteras (se länk till höger).