I dag presenterar Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet den gemensamma årsrapporten Folkhälsan i Sverige 2013, som visar att Sveriges befolkning totalt sett lever allt längre. Skälet är att hjärt- och kärlsjukdomar har minskat.

Men det gäller inte alla åldersgrupper. Tvärtom har risken ökat att redan som 35–44-åring drabbas.

Störst risk att få stroke löper de som inte har studerat vidare efter grundskolan, kvinnorna med 21 och män med 15 procent. När det gäller hjärtinfarkt är kvinnor i yngre medelåldern som saknar eftergymnasial utbildning särskilt utsatta. Där har antalet drabbade ökat med 45 procent sedan mitten av 1990-talet.

I åldersgruppen 45 – 64 år får däremot allt färre män stroke, medan minskningen inte gäller kvinnor i samma ålder.