Rapporten har beställts av regionledningen i Västra Götaland och det är svidande kritik som konsultföretaget Ekan AB levererar.

Förvaltningsledningen är försvagad och har hamnat i ett defensivt och reaktivt förhållningssätt i förbättringsfrågor, skriver konsulterna. De anser att det är mycket olyckligt att ledningen har så lite kraft att genomföra förändringar eftersom man står inför stora utmaningar i att vända det ekonomiska underskottet och förbättra den låga tillgängligheten.

Lågt förtroendekapital

NU-sjukvården har under en rad år tvingats till nerskärningar, som tillsammans med omorganisationer har försämrat arbetsmiljön för de anställda. Vårdfokus har tidigare bland annat skrivit om att ett stort antal sjuksköterskor på akuten i Trollhättan sagt upp sig på grund av arbetsbelastningen.

I konsultrapporten beskrivs NU-sjukvårdens låga förtroendekapital hos såväl medborgare, ägare som kollegor. Det låga förtroendet hos stora delar av personal och chefskollektiv är tydligt och utgör ett mycket svårt utvecklingshinder, sägs det.

Ledningen måste förstärkas

Konsultföretaget anser att det behövs en strategisk plan, att ledningen behöver förstärkas och att regionledningen tillfälligt måste ta över vissa beslut. Dessutom behövs tillfälliga ekonomiska förstärkningar.

I morgon ska regionstyrelsen diskutera konsulternas rapport.