– Det känns jättekul. Det är en stor ära att bli uppmärksammad så här, kommenterar Lisbeth Andersson utmärkelsen.

Det är Riksföreningen för skolsköterskor som på sitt senaste styrelsemöte utsåg Lisbeth Andersson till Årets skolsköterska 2012. "Lisbeth Andersson får priset för att hon med sitt varma sätt engagerar sig aktivt och utvecklar det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar", sägs det i motiveringen.

Utvecklat ett eget program

På Kastanjeskolan där Lisbeth Andersson är skolsköterska började hon för några år sedan att utveckla det som nu har blivit programmet HASP. Det står för hälsa, arbetsmiljö, självkänsla och prestation.

– Tanken är att om eleverna har en god hälsa, en bra arbetsmiljö och hyfsad självkänsla så kommer de att kunna prestera på topp, förklarar Lisbeth Andersson.

Diskuterar vad hälsa är

Tillsammans med skolans kurator samt studie- och yrkesvägledaren har hon föreläsningar, diskussioner och övningar i teambildning med eleverna i årskurs 7 tre gånger per år. Numera har programmet även utökats till träffar med eleverna i årskurs 1 och 5.

– Vi pratar om vad hälsa är, vi diskuterar med eleverna om vad som händer i kroppen, hur man är en bra kompis, vad det innebär att äta nyttigt och hur de egna tankarna påverkar hur vi lyckas, nämner Lisbeth Andersson som exempel.

Lättare få kontakt

Förutom att eleverna lär sig saker om sig själva och sina kompisar så är målet att de ska lära känna personalen som arbetar med skolhälsa så att det blir naturligt att ta kontakt när det behövs.

Priset, som är på 10 000 kronor, delas ut under skolsköterskekongressen i Malmö som hålls den 11 april.