Anna-Karin Dykes tog både sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen 1967 och började jobba som barnmorska på Universitetssjukhuset i Lund året därpå. Hon disputerade 20 år senare på en avhandling som visade att hygienrutiner kan förebygga att GBS förs över till barnet under förlossningen.

Anna-Karin Dykes har varit anställd som lektor inom sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna i Lund sedan 1993. År 2002 blev hon docent i reproduktiv och perinatal omvårdnad och är sedan 2008 gästprofessor vid Malmö högskola.

Lunds universitet får totalt 19 nya professorer i dag. Sju av dem är kvinnor, tolv är män.