I projektets första studie lottades 250 kvinnor med ansträngningsinkontinens till behandling antingen via internet eller via ett behandlingsprogram som skickades per post. Läckaget och dess påverkan på det dagliga livet blev ungefär lika mycket bättre i båda grupperna.

– Två av tre kvinnor minskade sitt läckage med mer än hälften eller läckte inte alls vid uppföljningen efter tre månaders behandling, säger Malin Sjöström, distriktsläkare och doktorand i projektet.

Användningen av inkontinensskydd minskade mest i internetgruppen. De upplevde också en större förbättring och var i allmänhet mer nöjda med behandlingen.

Resultaten har publicerades i tidskriften British Journal of Urology International. Nu pågår en tvåårsuppföljning och hälsoekonomiska beräkningar utifrån resultatet.

Ska provas för mobiler

En app har också utvecklats inom forskningsprojektet. Den bygger på erfarenheter från internetprojektet och innehåller flera olika knipträningsprogram, information samt påminnelse- och statistikfunktion.

Mobilversionen ska nu testas i en forskningsstudie. Kvinnor med ansträngningsinkontinens minst en gång per vecka kan delta.

Behandlingen, som framförallt består av bäckenbottenträning, pågår i tre månader, därefter sker utvärdering med hjälp av enkät och läckagelista.