Studien omfattar 892 kvinnor som genomgick behandlingsförsök med provrörsbefruktning.

För de som hade hög halt AMH i blodet ledde nästan vart tredje behandlingsförsök till barn. För kvinnor med låg halt var det färre än vart sjunde försök.

Forskarna har funnit att AMH speglar mängden ägg i äggstockarna men delvis även äggens kvalitet, vilket man inte kunnat visa tidigare.

– Det här är viktig information för barnlösa par som kämpar för att bli gravida. Ett högt AMH-värde visar att det är stor chans att det finns många friska ägg som ökar möjligheten att bli gravid, säger Tomas Brodin, läkare vid Carl von Linnékliniken och doktorand vid Uppsala universitet.

Studien har publicerats i facktidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.