Från och med i november förra året kan alla vuxna som bor i Uppsala läsa sina journaler på nätet. Med hjälp av e-legitimation samt ett konto på e-tjänsten "Mina vårdkontakter" har medborgare kunnat ta del av journalanteckningar, information kring provsvar, samt fått svar på var i systemet deras remiss befinner sig. Hittills har omkring 12 000 länsinvånare utnyttjat möjligheten.

Nu ska Uppsalamodellen användas som mall när landets övriga landsting följer efter. Detta efter att en överenskommelse slutits med Cehis, Centrum för e-hälsa i samverkan, som har uppdraget att ta fram en nationell tjänst för journalinformation.

– Uppsala har lång erfarenhet och stora kunskaper inom området. Det är därför naturligt att vi bygger vidare på deras arbete, säger Åke Rosandher, chef för Cehis.

Vid halvårskiften ska e-tjänsten Min journal börja införas i hela landet. Den första versionen kommer att vara en något bantad i jämförelse med den som nu finns i Uppsala län, men efter hand ska tjänsten byggas ut.