Inte minst sedan avregleringen av apoteksmarknaden har försäljningen av akut-p-piller tagit ytterligare fart visar siffror från Apotekens service som Dagens nyheter tagit del av.

En övertro på pillret och att vi blivit sämre på att använda kondom, tror de barnmorskor och gynekologer som tidningen har pratat med kan vara orsaker till varför de oönskade graviditeterna inte har minskat sedan akut-p-pillret kom.

Framför allt är det i åldersgruppen 20-24 år som aborterna ökat.

Enligt Socialstyrelsens statistik görs flest aborter per 1 000 kvinnor på Gotland, hälften så många i Kronoberg.