Beslutet skjuts upp. När i framtiden ett avgörande kan komma vet inte Michael Sandin (M), en av de tre politiker som tog beslutet i regionens vårdproduktionsutskott.

– Vi behöver lyssna på de farhågor och den kritik som kommit fram, säger han till Sydsvenskan.

Beslutet har bland annat kritiserats för att vara olagligt . I och med att det handlar om omfattande omstruktureringar av sjukvården anser många att det borde vara en fråga för regionfullmäktige, inte ett enskilt utskott. Tanken är att lägga ner alla planerade operationer vid Landskrona lasarett, cirka 4 000 per år, och samtidigt göra om sjukhuset till ett ögonsjukhus. Sjukhuset i Hässleholm är tänkt att bli ett centrum för ledplastik.

Men enligt Michael Sandin har femklövern (Allianspartierna och Miljöpartiet) inga planer på att lägga över beslutet på fullmäktige.

– Att flytta mindre än fem procent av de operationer som årligen görs i Skåne är knappast principiella beslut. Men det blir förvaltningsrättens sak att pröva frågan, säger han till Sydsvenskan.

Så sent som i förra veckan meddelade förvaltningsrätten i Malmö att beslutet tillfälligt måste stoppas, i avvaktan på en dom från rätten. Förvaltningsrätten påtalade samtidigt att beslutet kan vara olagligt.