Efter sjuksköterskelarmen om brister i hemsjukvården i Nyköping, som Vårdfokus skrev om i går, går kommunrevisorerna nu in och granskar verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. Har man till exempel tillgång till den sjuksköterske- och läkarbemanning som behövs?

– Det finns ju ett missnöje. Hemsjukvården är jätteviktig. Om det inte fungerar på rätt sätt kan vi bidra med att hitta rutiner för verksamheten, säger Jan Carle (M), ordförande i revisionsnämnden, till Södermanlands Nyheter.

Då kommunen den första januari 2010 tog över hemsjukvården från landstinget gjordes samtidigt en skatteväxling på ungefär 80 miljoner kronor.