De uppmätta halterna ligger mellan 0,01 och 1 mikrogram per liter dricksvatten.

Enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA är 50 mikrogram bisfenol A ett tolerabelt dagligt intag.

Då låter ju inte 1 mikrogram per liter så farligt.

– Vi tycker inte att EFSA:s gränsvärde riktigt tar hänsyn till de lågdosstudier som har gjorts på hormonella effekter, men vi ska diskutera saken med Livsmedelsverket, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen, till Ny Teknik.

I några fall har bisfenol A också hittats i ledningsvatten, vattnet i de ledningar som leder in i fastigheterna. Där har halterna legat på mellan 0,015 och 0,045 mikrogram bisfenol A per liter vatten.

Bisfenol A ingår ofta i den expositplast som används vid relining av vattenrör, särskilt den variant som blandas på plats. Cirka 3 000 lägenheter i Sverige har relinade dricksvattenrör.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket i uppdrag att undersöka om bisfenol A från relinade dricksvattenrör kan läcka ut i vattnet, och rapportera senast den femtonde december.