Nästa år kan det finnas ett nytt parti att rösta på i Region Skåne. Det som började som en prostestgrupp på internet kan nämligen bli ett nytt politiskt parti, om sjuksköterskan Eva Lenander får som hon vill. Hon arbetar på intensiven i Lund och står bakom Facebook–gruppen "Rädda Universitetssjukhuset i Lund" med drygt 4 700 medlemmar. Och hon är trött på att politikerna inte tar hjälp av de som kan vården när de fattar beslut.

– De beslut som fattas i dag är inte underbyggda och politikerna ser det som en tillgång att de inte har specifik kunskap om vården, säger Eva Lenander.

Hon tar sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund som exempel och den flyttkarusell som nu planeras i den skånska vården. Följderna blir kompetensflykt och en förlorad helhetssyn när patienter skickas fram och tillbaka, menar hon.

– Detta görs trots att det inte finns något underlag som visar att det finns några vinster med detta, vare sig för patienterna, personalen, ekonomin eller verksamheterna.

Inte nog med det, omorganisationerna sker samtidigt med ett stort sparbeting vilket är förkastligt enligt den forskning som finns på området, säger Eva Lenander.

– Det är dömt att misslyckas.

Vill starta ett sjukvårdsparti

Den 16 mars planeras en demonstration mot flyttkarusellen i Skåne och den kan bli ett avstamp till ett nytt politiskt parti. Eva Lenander har fört diskussioner med två läkare och tillsammans överväger de att ta steget.

Vad skulle du göra om du blev regionråd?

– Jag skulle låta de omorganisationer som redan har gjorts utredas objektivt för att ta lärdom av bra och dåliga exempel. Och sedan inte ha så bråttom med de nya förändringarna utan skaffa ett brett underlag med konsekvensbeskrivningar, säger Eva Lenander.