På Södersjukhuset läggs semestrarna i år ut mellan den 13 maj och den 22 september, det vill säga under 19 veckor. På Danderyds sjukhus läggs semestrarna från den 13 maj till den 29 september vilket blir 20 veckor.

Centrala förhandlingar

Vårdförbundet var oenig i förhandlingen med arbetsgivaren och begärde centrala förhandlingar när man i januari fick höra att vissa sjukhus planerade att förlänga semesterperioden.

– Det här är ingen bra personalpolitik. Det hade varit bättre om man fört en dialog i stället för att slänga ut ett förslag som gör alla upprörda. Kanske det hade funnits några som vill ha semester i september, säger Eva Nowak, Vårdförbundets avdelningsordförande i Stockholm.

På Södersjukhuset slutade förhandlingarna i oenighet, men protokollet från mötet är inte klart och påskrivet ännu. På Danderyds sjukhus hålls förhandlingarna i morgon.

– Varför kan inte sjuksköterskor få sina semestrar som alla andra? Många unga sjuksköterskor har skolbarn med sommarlov eller barn i omsorg som stänger. Våga ta beslut, det finns 107 sjuksköterskor att anställa, uppmanar Eva Nowak Stockholmssjukhusens personalchefer.

Följer tidigare års plan

Hon syftar på de nyexaminerade sjuksköterskorna i 25K-rörelsen som begär 25 000 kronor i månaden i ingångslön.

Karolinska universitetssjukhuset följer samma sommarplan som tidigare år, med en semesterperiod mellan veckorna 24 och 35. Enligt chefläkare Gunnar Öhlén är det bara enstaka verksamheter som arbetar med tre semesterperioder.

– Vi har en del negativa erfarenheter av det blir för låst. Medarbetarna upplever att det blir för hårt i förhållande till skollov och dagisstängningar. En del arbetar med två semesterperioder och vet exakt när semestern kommer flera år framåt, andra matchar önskemål under perioden mer flexibelt, några växelstänger som kan vara kopplat till två strikta semesterperioder, säger han.