Skillnaden mellan antal anmälda och antal genomförda ECT-behandlingar beror förutom på ren underrapportering också på att många elbehandlingar görs av andra yrkesgrupper än läkare. Då är inte vårdgivaren skyldig att rapportera.

Att landstingen inte rapporterar all vård enligt uppgiftsskyldigheten är allvarligt, tycker Socialstyrelsen som kommer att följa upp underrapporteringen till patientregistret med respektive landsting.

– Det finns skäl att utreda möjligheterna att utvidga uppgiftsskyldigheten till att också omfatta vård som utförs av andra yrkesgrupper inom öppenvården. Ett heltäckande patientregister är en viktig förutsättning för att kunna få en fulständig bild och följa utvecklingen på olika områden inom hälso- och sjukvården, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen.