Det handlar om knivblad tillverkade av Aditya Dispomed Products Pvt.Ldt, lot-serierna 103681 och 102564. De rapporterade skadorna har både varit små och större hål där knivbladets spets trängt igenom skyddsfoliet.

I och med att förpackningarnas sterilbarriär är bruten är knivarna osterila. Om skadorna skett under transporterna eller tidigare har inte kunnat klarläggas.

Läkemedelsverket påminner de användare som upptäcker skador på förpackningarna att rapportera dem till myndigheten.

I Sverige distribueras knivarna av Sylak AB.