– Vi har olika syn på hur landstinget ska ledas och politiska beslut verkställas, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M), i ett pressmeddelande.

I en kommentar på UNT.se förklarar Kerstin Westholm att hon i sitt ledarskap velat engagera underifrån och att hon har varit mån om att förankra besluten.

Kerstin Westholm har arbetat i landstinget i 40 år. Hennes avtal ger henne rätt till 24 månadslöner i avgångsvederlag, vilket i pengar motsvarar 4,3 miljoner kronor.

En tillförordnad landstingsdirektör ska utses inom kort och vid landstingsstyrelsens sammanträde den 2 april ska en politiskt sammansatt rekryteringsgrupp tas fram.