Vad mötet i eftermiddag går ut på vet ingen, men både Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff och Vårdförbundet Skånes ordförande har lovat att delta.

Dessförinnan har avdelningschefen på barnintensivenheten, biva vid Skånes universitetssjukhus i Lund ägnat den senaste veckan åt att kalla in de specialistsjuksköterskor som har sagt upp sig en och en och frågat om de kan tänka sig att ta tillbaka sin uppsägning mot en kompensation. Vad vet inte Gunilla Garbov, Vårdförbundets förtroendevalda på biva och en av de 33 specialistsjuksköterskorna, hon har inte själv blivit inkallad.

"Försöker slå split i gruppen"

– Det är ett desperat försök att slå split i gruppen och är inte okej. Vi är enade. Men jag kan inte hindra arbetsgivaren från att ha enskilda samtal med medarbetarna. De som har blivit inkallade är uppgivna och tycker det är jobbigt, säger Gunilla Garbov som än inte har hört att någon skulle ha tagit tillbaka sin uppsägning.

Sjuksköterskorna sade i januari upp sig i protest mot att Region Skåne ensidigt sade upp arbetstidsavtalet med den så kallade poängmodellen, som innebär extra tid eller pengar för den som arbetar på obekväma tider som är svåra att bemanna.

Efter förhandlingar med Vårdförbundet erbjöds sjuksköterskorna att få behålla modellen men få sämre semesterersättning, det skulle däremot inte gälla nyanställda. Sjuksköterskorna vägrade bidra till ett a- och b-lag och Vårdförbundet sa nej till budet.

Löneuppgifter på hemsidan

– Att det är våra egna chefer som har föreslagit att vi skulle ha två avtal, det gör det inte lättare, även om de valt att ställa sig i bakgrunden eftersom regionen ska sköta förhandlingarna. Folk känner sig så kränkta, säger Gunilla Garbov.

Som ett svar på specialistsjuksköterskornas krav att få behålla sin poängmodell lade personaldirektören i veckan ut intensivvårdssjuksköterskornas genomsnittslöner på Skånes universitetssjukhus till allmän beskådan på Region Skånes egen hemsida. Hon skriver bland annat att deras lön i genomsnitt är 35 000 kronor i månaden, vilket motsvarar en heltidslön på drygt 46 000 kronor.

– Det är ren svartmålning från regionens sida. Medellönen på vår avdelning ligger på 29 900. En lön på 35 000 kommer man möjligtvis upp i om man jobbar fyra helger i rad eller bara på helgnätter, det vill säga enbart på obekväm tid, säger Gunilla Garbov.

Byggt upp avdelningen under 19 år

I slutet av april går uppsägningstiden ut för de flesta av dem som har sagt upp sig. Gunilla Garbov berättar att en stor trötthet har brett ut sig bland kollegerna.

– Folk orkar inte, den ena vakansen efter den andra rullar in. Det slår hårt mot en arbetsplats vi är mycket måna om, en arbetsplats vi byggt upp under 19 år. Vi får tacka nej till barn varje vecka och måste anställa fler, det är det vi värnar om. Vi har aldrig begärt en krona extra, det handlar om att försöka bevara det vi har.

Men i grunden handlar konflikten inte bara om pengarna i sig, utan om ledningens sätt att (inte) kommunicera. Inte en enda av de sjuksköterskor som berördes blev tillfrågade av arbetsgivaren innan avtalet sades upp, det gäller såväl på biva som på övriga intensivvårdsavdelningar.

Socialstyrelsen följer konflikten

Häromdagen gick 16 läkare på avdelningen ut i ett öppet brev till stöd för sjuksköterskorna.

– Som chef och medicinskt ansvarig är jag orolig. Som vanlig läkare är jag beklämd. Som skattebetalare är jag förbannad, sa Per Westrin, sektionschef på barnanestesiavdelningen och en av undertecknarna, till Vårdfokus.

Hjärtbarnens föräldrar är förstås också oroliga. Avancerad hjärtkirurgi på barn och ungdomar bedrivs bara  i Lund och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ansvarig för rikssjukvården på Socialstyrelsen är Lena Weilandt. Hon har fått besked av ledningen i Lund om att de barn och ungdomar som sjukhuset har rikssjukvårdstillstånd att utföra hjärtkirurgi för kommer att kunna erbjudas vård oavsett hur konflikten utvecklas

– Men vi kommer att fortsätta följa utvecklingen, absolut. Skulle konflikten utvecklas så att biva i Lund inte längre kan klara rikssjukvården tar Sahlgrenska universitetssjukhuset över patienterna. Skulle det inte räcka kommer de att få vård utanför landets gränser, säger hon.