Vårdfokus har i flera omgångar rapporterat om situationen på de Medhelpägda larmcentralerna i Västerås, Eskilstuna och Uppsala. Personalbrist har lett till långa arbetsdagar och personalflykt, och i Västerås har kontoret inte lyckas hålla öppet dygnet runt så som avtalat.

Anmälde till Arbetsmiljöverket

Men när personalen dessutom fått börja pendla mellan orterna, främst från Eskilstuna till Västerås, blev måttet rågat för Vårdförbundets skyddsombud i Eskilstuna, Fredrik Skoog. För att försöka få företaget att genomföra en risk- och konsekvensanalys skickade han i förra veckan in ett föreläggande om en 6:6a anmälan till Arbetsmiljöverket.

Tillfällig lösning

Men enligt Medhelp själva är problemet överdrivet. Charlotte Björkman, verksamhetschef på Medhelp, menar ett par pass i veckan flyttas från Eskilstuna till Västerås, i motsats till de tio som Fredrik Skoog hävdar. Dessutom är samtliga medarbetare på plats medvetna om att pendlingen endast är tillfällig.

– Vi behöver få in mer medarbetare och det pågår en ständig rekrytering i Västerås. Men bristen på sjuksköterskor är stor, precis som i hela vårdsverige. Däremot vet alla ur personalen, undantaget möjligtvis Fredrik Skoog, att det här inte ska bli permanent, säger Charlotte Björkman.

Aldrig beordrat pendling

Vidare säger hon att Medhelp aldrig har tvingat någon att arbeta på annan ort. Pendlingen har skett på frivillig basis.

– Jag har förståelse för att man tycker det är obekvämt och otryggt att pendla. Men personalen har varit väldigt lojala och vi har aldrig behövt beordra någon, säger Charlotte Björkman.

I dag, måndag, träffas arbetgivare och skyddsombud för att diskutera frågan vidare.