Helsingborgs psykiatriska akutmottagnings ovilja att hålla kvar personer som omfattas av lagen om vård av missbrukare, LVM, leder till en ond cirkel där polis tvingas hämta personerna gång på gång. Enligt tjänstemän i Klippans kommun i Skåne finns det flera exempel på omhändertagna patienter som aldrig kommer fram till de LVM-hem de har placerats på.

– I två olika fall har vi haft patienter som har behövt komma in till sjukhus för avgiftning och vård före avresan till behandlingshemmet. Väl på sjukhuset har läkaren fattat beslut om att de inte har haft något vårdbehov och därefter släppt dem. Patienterna har således återfallit i missbruk och sedan har proceduren upprepats, säger Sofia Hässledal, enhetschef på enheten för utredning av vuxna i Klippans kommun.

Det är synen på en paragraf i LVM som orsakat meningsskiljaktigheten. Enligt paragrafen ska verksamhetschefen på sjukhuset se till att socialnämnden eller Statens institutionsstyrelse underrättas om missbrukaren vill lämna sjukhuset. Chefen har i ett sådant läge rätt att hindra patienten fram tills att transport till LVM-hemmet kan ordnas.

Prioriteras bort

Eftersom det endast finns ett LVM-hem för vuxna missbrukare i Skåne. Lunden i Lund, har kommunerna ofta avtal med boenden i närliggande län. Då polisen saknar möjlighet att transportera till andra regioner faller ansvaret att köra patienterna från psykiatrimottagningen till boendet på kriminalvårdens transporttjänst. Men på helgerna, när behovet är som störst, är transporttjänsts bemanning halverad. Konsekvensen blir att LVM-patienterna prioriteras bort.

– Läkarna måste därför ta sitt ansvar. Som det är nu är vården inte speciellt bra, det blir en ond cirkel för patienterna, säger Sofia Hässledal.

Ett Skåneproblem

Problemet förekommer inte bara i Klippans kommun. Under 2012 registrerade Statens Institutionsstyrelse, SiS, som är ansvariga för driften av LVM-hemmen i Sverige, 25 patientavvikelser i samband med att vård inletts på sjukhus. Enligt Sofia Hässledal är problematiken extra tydlig i skånska kommuner så som Klippan, Hörby, Bjuv och Perstorp.

"Extremt otydlig lag"

På psykiatriska akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett menar man att lagen i princip är omöjlig att följa.

– Den är extremt otydlig. Den tillåter oss inte att tvinga någon , samtidigt som vi inte får släppa ut dem.  Eftersom vi inte kan tvinga upp dem till någon avdelning kan de bli sittande på akutmottagningen i flera dagar. Det blir en omöjlig ekvation för oss, säger Rosmarie Sandberg, verksamhetschef på psykiatrin i Helsingborg.

Nu väntar parterna på Socialstyrelsens utlåtande. Rosmarie Sandberg skulle gärna se att myndigheten satte ner foten i frågan.

– Vi gör vårt yttersta för att få patienterna att stanna. Men ett förtydligande från Socialstyrelsen om vad som faktiskt gäller, samt ändrad service från transporttjänst, hade inte skadat, säger hon.