I tingsrätten friades sjuksköterskan från vållande till annans död med bedömningen att det inte gick att bevisa att Emil Linell hade överlevt även om han hade fått ambulans direkt. Däremot skrev tingsrätten att sjuksköterskans underlåtenhet att skicka ambulans var så klandervärd att den utgör straffbar oaktsamhet.

Svårare i hovrätten

Inför förhandlingarna i hovrätten har åklagarsidan därför lagt till en alternativ brottsrubricering: "framkallande av fara för annan".

– Det blir svårare nu, tingsrättens bedömning pekar mot att sjuksköterskan skulle kunna fällas för den brottsrubriceringen, säger SOS-sjuksköterskans advokat Björn Hurtig till Vårdfokus.

Advokat Jan Freij som företräder Emil Linells anhöriga, tror att sjuksköterskan fälls i hovrätten.

Tror på fällande dom

– Det är svårt att säga om det blir för vållande till annans död eller för den alternativa brottsrubriceringen, men jag är övertygad om att det blir en fällande dom, säger Jan Freij.

Han tycker att tingsrätten ställde för höga krav när det gällde att bevisa om Emil Linell hade överlevt om SOS-sjuksköterskan hade skickat ambulans.

Sjuksköterskans advokat Björn Hurtig är av motsatt åsikt.

– Tingsrätten gjorde det lite väl lätt för sig. När de lyssnar på bandet i efterhand vet de vad som hände, men sjuksköterskans bedömning där och då var betydligt svårare att göra, säger han.

Nya vittnen

Båda sidor kommer att presentera nya vittnen under rättegången i hovrätten, som pågår denna vecka. Försvaret vill höra en tidigare chef på SOS Alarm som anställde den nu åtalade sjuksköterskan. Åklagarsidan har kallat in experter från Södersjukhusets akutmottagning för att ställa frågor om hur snabbt Emil Linell hade kunnat tas om hand.

Det har gått över ett år sedan sjuksköterskan friades av tingsrätten, och mer än två år sedan Emil Linell dog av brusten mjälte. För alla inblandade är det en ny plågsam period som nu väntar när bandinspelningarna från Emil Linells sista samtal med sjuksköterskan på SOS Alarm spelas upp återigen. Och kanske tar det inte ens slut i och med förhandlingarna i hovrätten.

– Det här är ett så principiellt intressant och viktigt mål att jag tror att det kommer att tas vidare ända upp till Högsta domstolen, oavsett hur utgången blir i hovrätten, säger advokat Jan Freij.