Enligt forskarna har den nya virusstammen utvecklat resistens mot det virushämmande läkemedlet Tamiflu. Precis som svininfluensan 2009 har det i hög utsträckning drabbat i övrigt fullt friska personer.

Resistens mot virushämmande medel utvecklas ofta hos personer med lågt immunförsvar, där viruset ges större möjlighet att mutera, samt hos patienter som tidigare genomgått behandling med virushämmande läkemedel. Men den nu aktuella virusstammen har framför allt upptäckts hos personer som tidigare inte har fått sådan behandling, varför forskarna dragit slutsatsen att den nya virusstammen riskerar att få stor spridning.

– Det som oroar mest är att det viruset kan sprida sig globalt, på ett liknande sätt som svininfluensa gjorde, säger forskarteamets ledare Aeron Hurt till den brittiska nyhetskanalen BBC.

Inte ovanligt med resistens

Men enligt Hélène Englund, epidemiolog på Smittskyddsinsitutet, dras det för stora växlar på rapporten.

– Det finns inga tecken på att det skulle föreligga ett pandemihot. Innan svininfluensautbrottet 2009  hade vi andra virus som cirkulerade och som var resistenta mot Tamiflu. Det har alltså hänt förut, säger hon.

Andra läkemedel finns

Hélène Englund menar också att det är viktigt att skilja på vaccin och behandlande läkemedel. Influensavaccin, så som Fluarix och Vaxigrip, har fortsatt effekt mot den nya virusstammen, däremot är den resistent mot behandlade läkemedel av typen oseltamivir vilket är den aktiva substansen i Tamiflu.

– Vi följer utvecklingen noga, men inga resistenta stammar har ännu påvisats i Sverige. Man ska också komma ihåg att den här stammen fortfarande är mottaglig för den andra läkemedelsgruppen som används vid behandling, zanamivir, ett läkemedel som vi har god tillgång till, säger Hélène Englund.