I normala fall inrapporteras mellan fem och tio fall per år. Men redan nu i mars har alltså ett 20-tal fall upptäckts.

De flesta som smittas får lindrig influensaliknande sjukdom, men allvarliga fall av lunginflammation förekommer.

Flertalet som insjuknat har varit i kontakt med fågelbord eller kommit i kontakt med fågelbajs på annat sätt.

Papegojsjuka, ornithos, kan överföras mellan fåglar och människor och orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci.

Smittade fåglar kan bli sjuka, men också verka helt friska.