För två år sedan antog EU ett nytt patientrörlighetsdirektiv som ska göra det lättare att söka vård var som helst inom unionen. Beslutet innebär att alla EU-medborgare har rätt att söka vård i valfritt EU-land. Kostnaderna ska täckas av hemlandet.

Regeringen har nu tagit beslut om en ny lagstiftning i syfte att kunna genomföra direktivet i Sverige.

I lagförslaget sägs att patienter ska kunna få förhandsbesked för planerad vård i annat EU-land. Det är Försäkringskassan som fattar beslut och betalar ut ersättningen och svarar för information till patienterna. Men kostnadsansvaret för vården ligger i huvudsak på landstingen.

Regeringens bedömning är att förslagen inte innebär att kostnaderna för den gränsöverskridande vården ökar. Redan i dag är det möjligt att söka ersättning för vård utomlands via Försäkringskassan.