I går beslutade regeringen om direktiv till en utredning som ska öka tillgången på organ. Utredaren ska bland annat analysera om det utifrån medicinska, etiska och juridiska aspekter går att genomföra medicinska insatser som enbart syftar till att göra det lättare att donera om den avlidna tydligt meddelat en önskan att donera.

I dag får donationsfrämjande åtgärder göras under högst 24 timmar från det att en person avlidit, det vill säga när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort.

Utredaren ska också se om det är möjligt och lämpligt att återinföra DCD, organdonation efter hjärtdöd, då blodcirkulationen upphört.

Vårdgivarnas organisation och arbetssätt ska kartläggas och eventuella faktorer som gör det lättare att identifiera möjliga donatorer ska lyftas fram.

Ett förslag är också att det direkt på deklarationsblanketten eller vid körkortsförnyelse ska finnas möjlighet att säga ja eller nej till donation. 

Hur många donatorer sjukvården identifierar och hur många donationer som genomförs skiljer sig i dag mycket mellan landstingen.