Några siffror som gång på gång dyker upp är att sjuksköterskorna i genomsnitt endast arbetar 28 timmar i veckan. För det får de ut cirka 35 000 kronor i månaden, brutto och inklusive ersättning för obekväm arbetstid.

Uppgifterna kommer från Region Skånes personaldirektör Ann-Sofie Benheden. Hon har dels publicerat dem på Regionen Skånes egen webbplats, dels skickat ut dem i pressmeddelande till medierna.

Joakim Arnsberger, ombudsman vid Vårdförbundet i Skåne, har inte själv kontrollerat siffrorna, men tror att de säkert kan stämma. Men det intressanta enligt honom är inte vad sjuksköterskorna tjänar utan vad verksamheten har vunnit på det lokala poängavtalet som funnits på barnintensiven, biva, vid Skånes universitetssjukhus i Lund sedan 1994, i 19 år.

– Det är personalens flexibilitet som har gjort poängmodellen så ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren och som gör det intressant för dem att betala ut de löner som de gör. Det är väl ingen som tror att arbetsgivaren har denna typ av avtal utan att själv tjäna på det, säger Joakim Arnsberger.

Vinn-vinn-lösning

Utgångspunkten i poänglöneavtalet är att 70 personer skall göra 100 personers arbete till en kostnad av 90 personer. Avtalet är alltså konstruerat som en vinn-vinn-lösning. Arbetsgivaren sänker sin kostnad med 10 procent och de 70 som arbetar får dela på 20 personers lön.

Enligt Vårdförbundet leder ett normalt schema i enlighet med det centrala kollektivavtalet till högre kostnader för arbetsgivaren i form av övertid när det är hög belastning. Vid låg belastning finns ett överskott på personal, men kostnaderna är oförändrade

Joakim Arnsberger förklarar att biva-personalen arbetar som om de vore timanställda, eftersom de bara får arbeta i den utsträckning som arbetsgivaren eller verksamheten har behov av deras kompetens.

– Det är naturligtvis inget som ledningen vill tala om för då kommer de att framstå som giriga eller snåla. Frågan man måste ställa till Region Skåne är varför de väljer att säga upp det lokala avtalet som under 19 år gagnat såväl verksamheten, patienterna som personalen, säger Joakim Arnsberger.

Vill kapa administrativa kostnader

Region Skånes produktionsdirektör Lars Kristensson har tidigare förklarat för Vårdfokus att det i första hand handlar om att bli av med administrativa kostnader, orsakade av att regionens verksamheter använt sig av många olika poängmodeller. Att förändringen av avtalet skulle drabba verksamheten och patienterna på något sätt, det har hittills ingen ansvarig tjänsteman velat kännas vid.

Gunilla Garbov, specialistsjuksköterska på avdelningen och förtroendevald, understryker hur upplägget på biva gör det möjligt att på kort tid få specialister på plats när ett barn plötsligt behöver en särskild form av kompetens i vården och omvårdnaden.

Att hon och kollegerna även blir inringda titt som tätt, enbart på grund av personalbrist, är en annan sida av verkligheten som hon helst skulle vilja slippa.

– Vi skapar inte våra egna arbetsförhållanden. Det är min arbetsgivare som framför allt på grund av bristande planering ofta behöver ta in oss med kort varsel. Det är de arbetspassen som blir dyra.