Det är anonyma uppgiftslämnare till tidningen Ny Teknik som uppger att Karolinska universitetssjukhuset i Solna har problem med privatsurfande på arbetstid. Trots att sociala medier bara får användas i arbetet förekommer det att personalen använder exempelvis Facebook för nöjes skull. Enligt it–experter som tidningen har talat med innebär det en säkerhetsrisk och att känslig patientinformation riskerar att läcka ut från sjukhuset.

Sociala medier extra riskfyllda

Datorer kan smittas av virus på olika sätt. Det som gör att det finns en särskild risk med sociala medier är att en angripare lätt kan ta reda på vilka som arbetar på en enhet och sedan använda deras nätverk av vänner för att smitta sjukhusdatorerna med så kallade trojaner, illasinnade datorprogram.

På sociala medier är man mindre vaksam eftersom man rör sig bland vänner. Men kompisens Facebookprofil kan vara kapad så att man får en länk som ska leda till en rolig hemsida, men som istället infekterar datorn med en tidigare okänd trojan som it–systemet inte är förberett på. Väl inne i systemet kan den kopiera information, ta skärmbilder och skicka uppgifterna vidare till obehöriga.

Överväger åtgärder

Ansvariga på Karolinska kan inte svara på hur omfattande det privata surfandet är på sjukhuset, men enligt Ny Teknik överväger sjukhuset en mängd åtgärder för att minska riskerna. Varje vecka måste en handfull datorer ominstalleras på grund av virus där Facebook och liknande tjänster kan vara en, av flera, möjliga vägar in.