– Nu kan vi se framåt igen, säger sjukhuschef Jan Eriksson. För de sjuka barnen, deras syskon och föräldrar är vi mycket glada att vi är överens. Vi hoppas nu att de sjuksköterskor som har sagt upp sig återtar sina uppsägningar så snart som möjligt. Helst redan i eftermiddag.

Med den nya överenskommelsen får alla specialistsjuksköterskor som nyanställs inom alla de fyra intensivvårdsavdelningarna som har poänglöneavtal (biva, thiva, neo-iva och niva) samma förutsättningar för arbetstidsförläggning och villkor för detta. Det innebär att det blir färre och mer likvärdiga arbetstidsavtal inom Region Skåne. Redan anställda sjuksköterskor behåller sina tidigare villkor.

När det nu står klart att biva-sjuksköterskorna får behålla det avtal de haft tidigare måste frågan ställas till Jan Eriksson om hela konflikten hade kunnat undvikas?

– Det är lätt att vara efterklok. Det här är tekniskt mycket komplicerade avtal och ibland finner man inte varandra trots långa diskussioner. Nu har båda parter bjudit till så att vi har fått ett gemensamt avtal vilket blir mycket enklare för oss att hantera rent administrativt.

Han är nöjd med de förhandlingar som har förts de senaste dagarna och anser att båda parter har lärt sig mycket om avtalen. Dessutom tycker han att relationen med Vårdförbundet har varit givande.

– Det finns säkert många lärdomar vi kan dra av det som hände, men just nu är jag mest glad för att vi fick en lösning som känns bra för alla. Nu ska vi se framåt – inte bakåt.