I den förhandlingsframställan som Vårdförbundet i Skåne i dag på morgonen fått sig tillsänt finns inget konkret beskrivet om vad ett eventuellt nytt avtal skulle kunna tänkas innehålla. Däremot framförs en önskan från sjukhuschefen Jan Eriksson att vid lunchtid få träffa förbundets representanter.

Vid sitt senaste möte med biva-sjuksköterskorna sade sjukhuschefen Jan Eriksson att han inte hade mandat att förhandla på egen hand. Det mandatet tycks han nu ha fått från regionledningen i Skåne.

Välkomnas av Vårdförbundet

– Det är alldeles utmärkt, jättebra. Vi har väntat på att förhandlingarna ska återupptas. Att det sen är sjukhuschefen som fått mandatet är nog bra eftersom han ansvarar för ekonomin på Skånes universitetssjukhus. Men vad det leder till, det vet vi inte, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Med sjukhuschefen vid förhandlingsbordet hoppas han att diskussionerna ska bli lite mer nyanserade än hittills. Tidigare var det regionen som förhandlade, och enligt Mats Runsten har mantrat från deras sida hela tiden varit att ingen får gå utanför normen, oavsett vad det får för konsekvenser.

Sades upp av arbetsgivaren

Det var i maj 2012 som regionledningen valde att ensidigt säga upp poänglöneavtalen vid samtliga intensivvårdsavdelningar i Lund. I slutet av januari i år sa en majoritet av specialistsjuksköterskorna på barnintensivavdelningen, biva, upp sig eftersom de tyckte att de hade behandlats så illa av ledningen.

Vårdförbundet försökte i förhandlingar med regionen få fram ett nytt avtal. Men bivasjuksköterskorna, och därmed också Vårdförbundet, sade den 26 februari i år nej till det slutbud som regionledningen då presenterade. Enligt det skulle de sjuksköterskor som arbetade på avdelningen få behålla sin poängmodell, men få sämre semestersättningar. Nyanställda skulle få sämre villkor, vilket sjuksköterskorna befarade skulle leda till ett a- och b-lag bland dem.