Som Vårdfokus tidigare berättat har det så kallade inriktningsbeslutet att flytta stora delar av operationsverksamheterna i Region Skåne och koncentrera ögonsjukvården till sjukhuset i Landskrona mötts av kraftig kritik.

Som en direkt följd av hur beslutet togs har såväl Vårdförbundet som Kommunal sagt upp samverkansavtalet med Region Skåne. Framför allt för att det togs över huvudet på såväl fackförbunden som dess medlemmarna och utan en risk- och konsekvensanalys.

Det utskott som tog beslutet bestod av endast tre politiker: Michael Sandin (M) och Yngve Petersson (MP) i den styrande femklövern i Region Skåne samt oppositionsrådet, Ingrid Lennerwald (S).

Ingrid Lennerwald reserverade sig mot beslutet och vände sig till förvaltningsrätten i Malmö för att få det upphävt och för att begära att det inte ska kunna träda i kraft förrän rätten prövat det. Förutom Ingrid Lennerwalds har ytterligare 116 personer överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Enligt P4 Malmöhus har förvaltningsrätten nu förbjudit regionen att genomföra beslutet tills de överklaganden som kommit in till förvaltningsrätten har prövats i sak.