Vårdfokus har tidigare berättat om den tuffa situationen för sjuksköterskorna på Sjukvårdens larmcentral i Västerås, Eskilstuna och Uppsala. Företaget, som drivs av Medhelp, har haft brist på personal vilket lett till långa arbetsdagar och personalflykt. I vissa fall har de gått så långt att kontoren inte lyckats hålla öppet dygnet runt, så som avtalat.

Tvingas pendla med kort varsel

Personalbristen har också gjort att sjuksköterskorna i Eskilstuna med kort varsel beordrats att tjänstgöra på larmcentralen Västerås. Pendlingen, som pågått sedan i mitten på december och som omfattar cirka tio arbetspass i veckan, har enligt skyddsombudet Fredrik Skoog utvecklats till ett arbetsmiljöproblem.

– Ibland kommer beskedet med väldig kort varsel, bara timmar innan man börjar. Jag jobbar natt och har ibland fått veta sent på eftermiddagen att jag ska till Västerås. Arbetspassen blir cirka 1,5 timme längre, vilket påverkar familjen, säger Fredrik Skoog.

"Inte enstaka tillfällen"

För att få bättre kontroll över arbetsförflyttningen har han därför begärt att företaget ska genomföra en risk- och konsekvensanalys. Men eftersom arbetsgivaren menar att pendlingen är tillfällig och dessutom endast sker vid enstaka tillfällen anser de att en sådan analys är obefogad.

– Om det är tillfälligt att hålla på så här i tre, fyra månader kan man kanske diskutera. Men tio arbetspass i veckan med pendling tycker inte jag är enstaka tillfällen, säger Fredrik Skoog.

För att sätta större press på arbetsgivaren är nu ett föreläggande enligt 6:6a nu inskickat till Arbetsmiljöverket.

Nästa vecka ska parterna diskutera frågan vidare.