Socialstyrelsen har utrett legitimationsfrågan i nästan två år. De hade kunnat komma med ett beslut betydligt tidigare eller väntat till efter rättegången, anser advokat Björn Hurtig.

– Det här är mycket fult gjort av Socialstyrelsen Jag kan inte tro annat än att de vill utöva någon slags påtryckning på hovrätten, säger han.

Långdragen utredning

Socialstyrelsens utredare Marie Hansson avvisar anklagelsen om att Socialstyrelsen försöker påverka rättsprocessen genom att offentliggöra sitt beslut just denna vecka.

– Det här har varit en komplicerad utredning som blev klar först nu och då ville vi omedelbart gå in med en anmälan till Hsan, säger Marie Hansson.

Det var igår som Socialstyrelsen offentliggjorde sitt beslut att begära hos Hsan att sjuksköterskans legitimation återkallas (se relaterad artikel). Sjuksköterskan själv säger att han självklart är både besviken och oroad samt anser att det finns flera felaktiga påståenden i Socialstyrelsens anmälan till Hsan.

Nya vittnen

När hovrättens förhandlingar avslutades i dag handlade en stor del av slutpläderingarna från både försvaret och åklagaren om sannolikheten för att Emil Linell hade överlevt om en ambulans hade skickats direkt, eftersom den frågan är avgörande för om sjuksköterskan kan dömas för vållande till Emil Linells död.

I går hölls förhör med nya vittnen från Södersjukhusets akutmottagning för att försöka reda ut hur snabbt det hade gått att ställa diagnos och behandla Emil Linell om han hade kommit in med ambulans och vilka chanser han i så fall hade haft att överleva.

En fråga om sannolikhet

Genom att, som åklagaren gjorde gällande, anta att allt går så snabbt som möjligt i hela vårdkedjan från det att ambulans larmas ut till att Emil Linell ligger på operationsbordet så kan man komma fram till att sannolikheten är stor för att han hade överlevt.

Om man i stället, som försvaret, pekar på alla de tveksamheter och oklarheter som finns när det gäller att ställa diagnos och sätta in rätt resurser, kommer man fram till att det hade tagit betydligt längre tid och att risken är stor att Emil Linell ändå inte hade överlevt.

Alternativ brottsrubricering

Det blir nu hovrättens sak att ta ställning till detta. I andra hand yrkade åklagaren på att SOS-sjuksköterskan ska dömas för "framkallande av fara för annan". Men även här menar advokat Björn Hurtig att det saknas bevis för ett klart samband.

Hovrätten meddelar sin dom den 4 april. Men redan nu säger åklagarsidan att fallet är principiellt intressant och att det är möjligt att det kommer att tas vidare upp till Högsta domstolen.