Ambulansföretagarna i Stockholm har länge uppvaktat landstinget med krav på att släppa de kompetenskrav som står i gällande avtal. I förra veckan gav hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län med sig.

I dag är kravet att det ska finnas minst en specialistutbildad sjuksköterska i varje ambulans. Nu ges ambulansföretagen en möjlighet att söka dispens från detta krav. Grundutbildade sjuksköterskor kan därmed komma att ersätta specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården till och med den sista augusti i år.

– Jag upplever det som ett skäl för att slippa ha med ambulanssjuksköterskor att göra över huvud taget. Det är väldigt olyckligt att man inte vill ta tillvara på vår kompetens, säger Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

Svårt rekrytera

Anledningen till de sänkta kompetenskraven, som i en första omgång ska gälla under en sex månader, är enligt företagen och landstinget svårigheten med att hitta personal under semestertiden. Dessutom har politikerna sedan tidigare utlovat att tio nya ambulanser ska sättas i drift under 2013, något som man menar försvårar rekryteringen ytterligare.

– Man säger att de här tio nya ambulanserna skapar personalbrist. Men det är egentligen inte brist på personal, det är brist på bra arbetsmiljö. Sedan kvittar det om det är en tillfällig dispens eller inte. Det drabbar tredje man i alla fall, säger Janne Kautto.

Även den Socialdemokratiska oppositionen går emot hälso- och sjukvårdsförvaltningens dispens. Enligt oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S), blir kontentan sämre ambulanssjukvård för Stockholmarna.

– Jag ser mycket allvarligt på detta. Det finns ett skäl till att man ställt krav på att ha specialistutbildad personal i ambulansen. Det skälet stavas patientsäkerhet, säger Dag Larsson.

"Oriktiga uppgifter"

Enligt uppgifter till TV4 vill ambulansföretagen även ta bort kraven på att ambulanssjukvårdarna ska ha vidareutbildning, något som i princip innebär att undersköterskor direkt från gymnasiet kan anställas.

Men enligt Petri Salonen, avtalshandläggare inom landstingets enhet för ambulans och medicinsk service, pågår inga sådana förhandlingar med ambulansföretagen. Han påpekar att det alltid kommer att krävas motsvarande kompetens som står i landstingets kravspecifikation och att någon undersköterska direkt från gymnasiet aldrig kan bli aktuellt.