– Det är jättekris och brist på sjuksköterskor inom hela länet, så vi tror på att hålla ut och stå fast vid kravet på att ingångslönen ska vara lägst 24 000 kronor, säger Jenny Olsson, styrelseledamot för Vårdförbundet avdelning Västerbotten.

En sjuksköterska har fått 24 000

Hittills har bara en sjuksköterska som nyanställts på gynavdelningen vid Universitetssjukhuset i Umeå fått 24 000 i månadslön. Ytterligare två sjuksköterskor fick ett muntligt löfte om 24 000, men sedan backade arbetsgivaren till 23 000 när anställningsavtalet skulle skrivas på.

Jenny Olsson menar att det muntliga löftet gäller, men personalchefen i landstinget, Christina Elmros, är av en annan åsikt.

– De hade inte tackat ja vid det mötet och ingen överenskommelse träffades då, säger hon.

Erbjuder bonus

Enligt Christina Elmros är det avdelningscheferna som beslutar om vilken lönenivå som nyutbildade sjuksköterskor ska ligga på. I enstaka fall, beroende på bakgrund och arbetsuppgifter, kan någon komma upp till 24 000 kronor, men generellt tror hon inte att avdelningscheferna bedömer att det är "rätt" nivå.

För att få sjuksköterskor till sommarvikariat har Västerbottens läns landsting i stället valt en annan väg.  De erbjuder en bonus på 7 000 kronor till alla som tecknar sig för vikariat redan nu i mars. Med en grundlön på 22 500 kronor blir det nästan 25 000 i lön utslaget på tre månader.

Skeptisk

Men Jenny Olsson är skeptisk.

– Dels försvinner en stor del i skatt eftersom det dras som ett engångsbelopp, dels halkar man ju ner i lön om man vill jobba kvar efter sommaren, säger hon.