– En fantastisk seger, säger Björn Eriksson, sjuksköterskestudent och talesperson för "Inte under 24 000".

Akademiska sjukhusets hr-direktör, Inger Thorén, bekräftar att uppgiften om 25 000 kronor stämmer. Ett antal nyutexaminerade sjuksköterskor har fått den ingångslönen.

Strukturell satsning

Hon beskriver ingångslönen som en naturlig del av en strukturell lönesatsning på grundutbildade sjuksköterskor på Akademiska.

– Vi vill ha en bra lönebild och vara en attraktiv arbetsgivare. Därför tog vi i våras ett beslut om att höja lönen med 1 500 kronor för alla grundutbildade sjuksköterskor som arbetar heltid, säger hon.

1 000 kronor betalades ut under sommaren, ytterligare 500 kronor ska betalas ut i januari 2014. Hr-direktören kallar satsningen på sjuksköterskornas löner för nödvändig.

– Vi har redan sett att det har blivit lättare att rekrytera nyutbildade sjuksköterskor, säger Inger Thorén.

Ingen generell ingångslön

Däremot vill hon understryka att 25 000 kronor för nyutexaminerade sjuksköterskor inte är en generell ingångslön.

– Vi har fortfarande individuell lönesättning och utgår från erfarenhet och kompetens. Jag vet inte hur erfarna de som har fått 25 000 är, men summan är inget vi automatiskt erbjuder alla.

Talespersonerna för "Inte under 24 000" är glada, men säger också att de inte tänker ge upp kampen förrän hela Sverige värderar sjuksköterskors kunskap högre.

– Vi hoppas förstås att andra sjukhus följer efter. Det finns heller inte någon som helst motsättning mellan högre ingångslöner och en god löneutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, säger de.