För kvinnor som väger 80 kilo eller mer har pillret ingen effekt alls.

Den franska tillverkaren av Norlevo, HRA Pharma, ska därför sätta en varningstext på förpackningen där det tydligt ska framgå att pillret börjar förlora effekt vid 75 kg och därför inte rekommenderas för kvinnor som väger mer än så.

Tidigare forskning har också bekräftat att dagen efter-piller inte fungerar lika väl för överviktiga som för normalviktiga kvinnor (se länk till höger).

Norlevo säljs receptfritt i Sverige.