Det här är ett samarbete mellan sjukhusen i Manchester, polisen och brottsofferorganisationen Victim Support. Ett försök på ett av sjukhusen i den engelska staden har slagit så väl ut att man nu utvidgar det till flera sjukhus.

Hjälparbetare från Victim Support ska träna akutsjuksköterskorna i att identifiera patienter som kan ha utsatts för våld i hemmet. De ska också utbildas i vilka råd de ska ge, vart patienterna kan vända sig osv.

Tony Lloyd, vid polisen i Manchester, säger till Nursing Times.net att han har mött många som drabbats av våld i hemmet och att det är just den här sortens hjälp som de har frågat efter.

Enligt sjuksköterskan Ann Christopher visar forskningen att de drabbade vill bli tillfrågade om vad som hänt och att hjälp erbjuds.