För första gången sedan Smittskyddsinstitutet, SMI, började mäta antibiotikaförbrukningen 2010 ses nu en minskning i hela Sverige.

I Uppsala och Jönköping har förbrukningen minskat med tolv procent under det senaste året, tätt följt av Västra Götaland som lyckades minska med elva procent.

Flest antibiotikarecept skrivs ut i Skåne och Stockholm, 382, respektive 376 recept per tusen invånare och år. Den lägsta förskrivningen sker i Västerbotten, 272 recept per år.

Trots att antibiotika inte hjälper mot virusinfektioner är det fortfarande vanligt att patienter som drabbats av luftvägsinfektioner ordineras antibiotika, enligt SMI.