Stress, hög arbetsbelastning, sjuksköterskebrist, oklara arbetsuppgifter, otillräcklig arbetsledning. På punkt efter punkt riktar Arbetsmiljöverket svidande kritik mot hur det fungerar vid Arvidsjaurs hälsocentral.

Efter flera år av tilltagande arbetsmiljöproblem gjorde Vårdförbundet i somras en anmälan till Arbetsmiljöverket. Vid inspektionen i september fann myndigheten en rad brister och hotar nu med föreläggande och vite om inte landstinget i Norrbotten snarast gör något åt de omfattande problemen.

Sjuksköterskorna flyr hälsocentralen

Under förra året drog landstinget ner på antalet sjuksköterskor för att spara pengar, från 26,4 till 21,8 tjänster. Förutom besparingen har det varit svårt att bemanna tjänsterna efter att tolv sjuksköterskor har slutat. I dag saknas nio sjuksköterskor.

– Det är mycket allvarligt att så många slutar. De är trötta, slutkörda och har en förskräcklig arbetsmiljö. De känner sig dessutom kränkta och inte sedda av arbetsgivaren efter vårens tumult, säger Katarina Johansson, ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten.

Att landstinget gjorde en polisanmälan mot hela personalen i våras, för misstänkt bedrägeri, var droppen som fick bägaren att rinna över för många. Förundersökningen kring en påstått svart fikakassa lades ner, men landstinget har vägrat ge personalen den ursäkt de har krävt. Det har lett till att fler läkare och sjuksköterskor sade upp sig.

Korttidsvikarier sätts in

Korttidsvikarier löser bemanningsproblemet tillfälligt, men det finns brister i introduktionen och vikarierna saknar ofta kunskap om rutiner och arbetsuppgifter, vilket gör situationen för de kvarvarande fast anställda ännu jobbigare.

Arbetsmiljöverket ställer nu en lång rad krav:

  • Arbetsmängden måste anpassas till den bemanning som finns. Antingen får man tillföra resurser eller ta bort arbetsuppgifter.
  • Det ska finnas rutiner, och tid måste avsättas, för introduktion av vikarier och nyanställda.
  • Ansvarsområden och arbetsuppgifter för respektive sjuksköterska ska klargöras.
  • Det måste finnas en chef på plats som kan ge daglig ledning och stöd i arbetet.

Riskbedömning och handlingsplan

Arbetsmiljöverket vill även se att det görs en undersökning och riskbedömning av sjuksköterskornas arbetssituation och kräver redovisning av åtgärder och en långsiktig handlingsplan.

– Det behövs stora förändringar och ett helt annat arbetsklimat, säger Katarina Johansson.

Senast den 5 december ska Norrbottens läns landsting yttra sig över de krav som Arbetsmiljöverket ställer upp.