Många av de anställda inom bemanningsföretagen tycker att de har en otrygg anställning och oroar sig för att inte kunna få andra jobb.

Det gör att de har högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden, enligt en ny kunskapssammanställning från Göteborgs universitet som gjorts på beställning av Arbetsmiljöverket.

Får bättre arbetsvillkor

Men det gäller inte sjuksköterskor inom bemanningsbranschen. De går mot strömmen jämfört med andra yrkesgrupper som arbetar för bemanningsföretag.

Orsaken är förmodligen att de har gjort ett aktivt val att arbeta för bemanningsföretag och i många fall har lämnat en tidigare arbetsgivare som de var missnöjda med.

Som anställda på bemanningsföretag tycker de att de har fått bättre arbetsvillkor och till exempel kan styra mer över sin egen arbetstid. De är heller inte oroliga för att inte kunna få ett annat jobb om de skulle sluta på bemanningsföretaget.

Fåtal företag dominerar

Sedan 1993, då det blev tillåtet att hyra ut personal för vinstdrivande syften, har bemanningsbranschen vuxit. Men fortfarande är det bara en dryg procent av arbetskraften i Sverige som arbetar på bemanningsföretag.

Det finns omkring 400 auktoriserade bemanningsföretag i Sverige, men branschen domineras av ett fåtal stora aktörer som Proffice, Manpower och Adecco.

I kunskapssammanställningen från Göteborgs universitet har forskarna tittat närmare på svensk och internationell forskning om inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt arbetsskador.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön visar flera studier att inhyrda är överrepresenterade i branscher med riskfyllda arbetsförhållanden. De får också de arbetsuppgifter som är de sämsta ur arbetsmiljösynpunkt. Detta gör risken för arbetsskador högre.