Det handlar om läkemedlet Nilvadipine, en välbeprövad medicin mot högt blodtryck.

Forskning har visat att medlet motverkar amyloida plack i djurhjärnor. Nu ska läkemedlet testas på 500 alzheimerpatienter i nio europeiska länder.

– Om denna patientstudie blir framgångsrik skulle Nilvadipine kunna bli det första alzheimerläkemedlet som inte bara dämpar symtomen utan även påverkar sjukdomens orsaker säger Anne Börjesson-Hanson, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som leder det svenska deltagandet i studien.

I ett och ett halvt år ska patienterna i studien få antingen läkemedlet eller placebo. De svenska patienterna kommer att följas och kontrolleras på minnesmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskningssamarbetet Nilvad leds från Trinity College i Dublin och förutom Irland och Sverige deltar Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Ungern.