I dag skriver 21 unga ledare inom hälso- och sjukvården en debattartikel i Dagens Medicin där de gör en slags avsiktsförklaring för sitt ledarskap. De har gjort studiebesök hos landsting, privata vårdgivare och läkemedelsbolag och de har hört chefer och politiker berätta om framgångar och bakslag.

Sjukvårdens unga chefer ser förbättringsmöjligheter. Vad skapar till exempel värde för patienterna och hur ska vården kunna öka det värdet? är en fråga de ställer sig.

Vill investera i personalen

Cheferna, som bland annat är avdelningschefer och verksamhetschefer från Akademiska sjukhuset, Södersjukhuset och akutsjukvården i Västerbotten, vill att hälso- sjukvården ska vara arbetsmarknadens mest attraktiva arbetsplats.

För att åstadkomma det vill de investera i personalen och använda tekniken för att omsätta utveckling i ny praktik.

Satsa på ledartalanger

Fler kompetensområden med fler ingenjörer, logistiker och avancerade it-tekniker står på önskelistan. Det gör också flexibla scheman, tydliga karriärvägar och individuell utveckling. De nutida cheferna vill fånga upp och stötta ledartalanger och göra ledarskap till en tydlig karriärväg. Den som är bäst lämpad att vara chef ska vara chef.

"Vi kommer att satsa på att göra vården mindre hierarkisk", avslutar debattörerna.