Genom att samla in de senaste siffrorna för varje svenskt sjukhus har tidningen Dagens Samhälle räknat ut att sjukhusen under september månad dagligen tog emot 430 patienter som de inte hade plats för.

På fel plats

Varje dag vårdades ytterligare 185 patienter på avdelningar där det fanns en ledig säng, men där personalen inte hade rätt kompetens för att ta hand om dem.

Totalt saknades alltså varje dag 615 platser på de svenska sjukhusen. Då är inte överbeläggningarna inom psykiatrin medräknade. Siffrorna gäller endast för den somatiska vården.

Bristande statistik

Sedan en tid tillbaka redovisar arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, uppgifter om enskilda sjukhus överbeläggningar. De diagram som presenteras för olika månader på året visar antalet överbeläggningar respektive utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser landstingsvis. Men siffrorna säger egentligen ingenting om den totala bristen på vårdplatser.