Forskarna har jämfört hur mycket olika sjukdomar bidrar till den globala sjukdomsbördan och drar slutsatsen att depression måste ges hög prioritet i sjukvården.

Hur vanligt det är med depression varierar stort mellan olika länder. Högst rankas Afghanistan, lägst Japan. Finland tillhör de länder som ligger högre jämfört med det globala genomsnittet, medan Sverige och de flesta länder i Europa ligger kring snittet.

Studien fann också att depression är vanligare bland kvinnor än män och att det framför allt drabbar människor i arbetsför ålder.

Depression bidrar också till dödligheten när det gäller andra sjukdomstillstånd och kan till exempel leda till hjärtinfarkt och självmord.