– Det är viktigt att stora arbetsgivare som landstingen har ett väl fungerade arbete för jämställda löner, säger Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet.

Diskrimineringsombudsmannen DO har fått i uppdrag av regeringen att öka insatserna för att se till att arbetsgivare systematiskt arbetar med lönekartläggning. Nu har turen alltså kommit till landstingen.

Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora där beror på att många kvinnor arbetar som undersköterskor och sjuksköterskor, medan fler män är läkare. Men det kan också handla om löneskillnader mellan kvinnor och män som har likvärdiga arbeten, enligt Peter Tai Christensen.